Jesteś tutaj > Strona główna > Polityka prywatności

Aktualności

Data: 23.01.2013
Chronimy dane poprzez Certyfikat SSL.

czytaj więcej
Data: 23.01.2013
Teraz zamawiasz bez rejestracji !!!
Od stycznia wprowadziliśmy możliwość zamawiania wszystkich dostępnych produktów
bez konieczności zakładania konta (rejestracji) w sklepie.

czytaj więcej
Data: 01.06.2011
Już nie długo ponowne otwarcie naszego sklepu !!!
Po długiej przerwie lada dzień otworzymy sklep.
Będzie inny, bardziej przyjazny dla Państwa - naszych klientów.

Nowa grafika, układ oraz sporo przydatnych funkcjonalności...

Nowe produkty, ceny, promocje.

Będzie nam bardzo miło znów Państwa u nas gościć.

Zespół sklepu CEZARtel.
czytaj więcej

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Klientów, w tym Kupujących, korzystających z naszych Usług, jest CEZARtel Cezary Kamiński, adres: ul. Brzozowa 17, 05 – 230 Kobyłka.
2. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego obywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
3. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:
a)    wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b)    udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c)    prowadzenia działań marketingowych tj. przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d)    prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e)    ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a)    dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, umów, zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP,
b)    dla celu marketingu tj. przesyłania Newslettera, zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,
c)    dla celu związanego z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
d)    dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP,
e)    dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
a)    zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
b)    z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a)    firmom kurierskim, zajmującym się dostawą przesyłek kurierskich, pocztowych,
b)    operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
c)    dostawcy systemu ankiet opiniujących.
7. Przysługują Państwu następujące prawa:
a)    prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
b)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Cezary Kamiński „CEZARTEL”, ul. Brzozowa 17, 05 – 230 Kobyłka, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cezartel@cezartel.pl

9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:
a)    dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
b)    dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
c)    dla celu związanego z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
d)    dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
e)    dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

Polityka Cookies
1. Zgodnie z zapisami w Art. 173, 174 oraz Art. 209 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, która dostosowała polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE  informujemy, że:
a)    Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies,
b)    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c)    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony Sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma CEZARtel Cezary Kamiński z siedzibą pod adresem ul. Brzozowa 17, 05-230 w Kobyłce.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)    dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)    utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
3. W ramach strony Sklepu internetowego stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
a)    „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b)    „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
c)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
d)     służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony Sklepu;
e)    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu internetowego;
f)    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
g)    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej.
5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony Sklepu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz serwisów opiniujących takich jak np.: Ceneo.pl, Opineo.pl.
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Produktów w przechowalni: 0

> Otwórz przechowalnię

Logowanie